hakkımızda

hakkımızda

Kurumsal

Artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak artan enerji talebi, öte yandan bu talebi karşılamak için kullanılan fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji tablosuna yapacağı katkının artmasını zorunlu kılmaktadır.

Güneş enerjisi potansiyel olarak tüm dünyanın enerji talebini karşılayacak kadar büyük olmakla birlikte, daha yaygın kullanılmasını engelleyen bir takım teknik, ekonomik ve kurumsal etkenler bulunmaktadır. Mevcut durum göz önüne alındığında teknolojinin üretilmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir.

PV Teknik Enerji ve  Türkiye temsilcisi olduğu   ve konusunda dünyanın en gelişmiş teknolojilerini sunan Alman SCHMID  GROUP- PHOTOVOLTAICS   ile  2008 yılında başlayan işbirliği sayesinde,  Photovoltaic katma değer zincirinde   PV grade Silikon  üretiminden Panel üretimine kadar  tüm  proseslerde uzman kadrosuyla Türkiyede de  oluşmasında önemli yer aldığımız  yerli PV üretim sanayine,  uygun çözümler,   teknik destek ve inovasyon konusunda hizmet vermektedir

Bu birliktelik ile yatırımcı firmalar sadece anahtar teslimi fabrika satın almakla kalmayıp, teknoloji, inovasyon ve know-how transferini de gerçekleştirmiş oluyorlar.

Misyonumuz

PV Teknik olarak misyonumuz öncelikle geleceğin enerjisi  olan yenilenebilir enrji kaynaklarından güneş enerji kullanımının yagınlaşması  ve   daha çevreci temiz, ucuz ve güvenli bir enerji kaynağı olan GES sistemlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunarak   cari açığı  ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltmakdır. PV Teknolojileri üretmek oldukça sofistike proseslerin birleşiminden oluşmaktadır. Sunmuş olduğumuz ürünlerde bu gelişmiş teknolojilere karşılık verebilecek teknik donanımda olması gerekmektedir.

Vizyonumuz Ülkemiz  coğrafi konum olarak  da oldukça şanslı bir bölgede bulunduğu için   gerek bu konuda  kanun ve yönetmelikleri yapan devletimiz,   gerekse bu yatırmları hayata geçiren yatırımcılaraımızın   temiz , güvenli ve sürdürülebilir  bir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik üretebilen PV sistemlerine daha fazla ilgi duyacağını  biliyor ve buna parallel olarak da  sürekli gelişen PV teknolojilerini   en üst gelişmiş düzeyde Türkiye’de uygulanabilirliği için   çalışmamız gerektiğinin farkındayız.